Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Certifikát shody GOST R

Certifikát shody GOST R

Certifikát shody GOST R (taky je často nazýván certifikátem Rostestu neboli certifikátem kvality, certifikátem bezpečnosti, neboli celním certifikátem) – dokument, potvrzující, že zboží odpovídá požadavkům kvality a bezpečnosti, stanoveným pro daný druh zboží ruskými standardy a pravidly.

Kromě národních standardů (GOST) jsou v současné době zavedeny Technické předpisy. Proto se můžete setkat s dvěma typy certifikátů shody v Rusku: certifikát shody GOST a certifikát shody s Technickým předpisem.

Tady jsou některé Technické předpisy, platné v Rusku:

- Technický předpis „O požadavcích k emisím, vykonaným vozidly, které se pouští do provozu na území Ruské Federace, škodlivých (znečisťujících) látek“ (např. automobilové certifikáty EURO-4);

- „Technický předpis na šťávy z ovoce a zeleniny“ (např. certifikát pro ovocné pyré);

- „Technický předpis o požadavcích k požární bezpečnosti“ (např. certifikát pro barvy, chránící proti ohni);

- „Technický předpis o tukových výrobcích“ (např. certifikát pro olivový olej);

- „Technický předpis o mléčných výrobcích“ (např. certifikát pro zmrzlinu);

- Technický předpis „O bezpečnosti zařízení a strojů“ (např. certifikát  pro potravinové zařízení);

- Technický předpis „O bezpečnosti kolových vozidel“ (např. certifikát pro autodíly);

- Technický předpis „O bezpečnosti výtahů“ (např. certifikát pro osobní výtahy).

- Pravidly je stanoveno několik schémat procedury certifikace. Nejčastěji se užívá:

- Schéma „pro sériovou výrobu“ nebo „pro výrobce“.  Doba platnosti certifikátu GOST – od 1 do 3 let, certifikát shody s Technickým předpisem – od 1 do 5 let. Daný certifikát získává výrobce jednou a během doby platnosti předkládá kopii kterémukoli ruskému kupujícímu (zákazníkovi) na kteroukoli zásilku zboží. Počet dodávek není omezen.

- Schéma „pro zásilku zboží“ – je určená pro jednorázovou zásilku zboží, přičemž velikost zásilky musí být stanovena předem. Toto schéma je vhodné pro jednorázovou dodávku. Certifikát se vydává konkretnímu ruskému příjemci (odběrateli), přitom se uvádí smlouva, faktura a velikost zásilky. Certifikát „pro zásilku zboží“ se vydává trvale, jeho platnost není časově omezena, protože jeho užívání je možní jen v případě konkrétní  zásilky, a na další už se nevztahuje a naplatí. Tento certifikát je zpravidla levnější, než certifikát „pro sériovou výrobu“, ale má svá omezení.

Procedura získání certifikátu GOST R je následující: zboží (technická  dokumentace) má projít certifikačními zkouškami v akreditované laboratoři. Shoda s ruskými standardy může být prokázána na základě dokumentů a vzorů zboží. Pokud zahraniční výrobce už některé certifikáty kvality získal, ověřují se jejích shody s ruskými požadavky. Na tomto základě, podle výsledku expertizy, se sestavuje protokol, který je potom podkladem pro vystavení certifikátu shody GOST R.

Pro získání certifikátu shody GOST nebo technickým předpisům, a taky pokud chcete získat informaci o ceníku, termínech a seznamu potřebných dokladů, musíte poskytnout informaci o vašem zboží.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Vaše jméno:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Vyberte svou zemi:
Kraj:
Váš dotaz:
Captcha: