Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Co je technické předpisy?

Co je technické předpisy?
Jak se stát standard (GOST), technické předpisy – je normativní dokument, který stanoví požadavky na složení, vzhled výrobků, bezpečnosti výrobků, služeb, procesů, stavby a další objekty technických předpisů.

Akceptované technické předpisy na státní úrovni, takže jejich požadavky jsou závazné pro výrobce a společnosti, které poskytují služby činných ve výstavbě, projektování, montáže a jiné práce.

Přijmout, schválit technické předpisy v ruské federální zákony a mezinárodními smlouvami Ruské federace, mezivládních dohod, dekrety prezidenta Ruské federace vládními nařízeními.

Hlavním cílem technických předpisů
Jak již bylo zmíněno, TR obsahuje požadavky na výrobky, služby a procesy – na jejich různých parametrů. Tak, a to prostřednictvím technické předpisy státu plní své povinnosti pro občany Ruské federace: zajišťuje bezpečnost jejich zdraví, život a bezpečnost životního prostředí, rostlin, zvířat a majetku občanů a právnických osob v Ruské federaci, obecního majetku.

Dalším důležitým uplatňování technických předpisů – je preventivní aktivity zaměřené na spotřebitele v omyl.

Není povoleno přijímání technických předpisů pro dobro ostatních cílů.

Klasifikace technických předpisů
Existují dvě klasifikace technických předpisů. Dokumenty sdílí Rozdělení a metody stanovení požadavků.

Technické předpisy týkající se způsobu stanovení požadavků může být zásadní a normativní.

Nejúčinnější formou řízení výroby a dalších aktivit po celé zemi, jako mezinárodní praxe ukazuje, jsou základní technické předpisy. Obsahují obecné požadavky na výrobky, služby, výrobní a další procesy, jejich kvalitativní charakteristiky. Konkrétnější informace lze nalézt ve formě odkazů na jiné normy a kodexy chování.

Povinné technické předpisy – předpisy je místo, kde jsou požadavky na produkt podrobněji popsány, ale jsou považovány za méně flexibilní než základních předpisů.

Podle šíření může být obecné, speciální a technické předpisy makrootraslevye.

Pro velké skupiny zboží a služby, které obdržela obecné předpisy. Příklady zahrnují doklady o požadavky na jaderné, environmentální, biologické, radiační a požární ochrany, elektromagnetické kompatibility.

Technické předpisy pro speciální účely jsou vyvinuty pro specifické typy výrobků, které představují zvláštní riziko pro zdraví a život občanů Ruské federace, které přesahují úroveň rizika, za předpokladu, že obecné technické předpisy.

Makrootraslevye předpisy jsou kombinovány obecné a zvláštní předpisy.

Složení technických předpisů
Model Rules obsahuje části, které jsou zobrazeny:

 1. Popis položek technických předpisů, uplatňování pravidel.
 2. základní pojmy.
 3. základní požadavky na výrobky.
 4. Podmínky norem.
 5. důkaz postup.
 6. postup státního dozoru.
 7. Aplikace, které jsou přesné parametry pro konkrétní produkt.

  Hlavní část technických předpisů – ten, který reflektuje požadavky na výrobky, balení, označování, atd. Tato část je navržena s maximální opatrností, protože požadavky, které nejsou uvedeny v dokumentu, nesmí být považovány za závazné.

  Je důležité, aby výrobci a ostatní podnikatelské subjekty lze označit za část, která popisuje pravidla státního dohledu. Technické předpisy stanoví metody kontroly a opatření přijatá k uvedení výrobku do souladu, typy sankcí, které se vztahují na společnosti, jejichž produkty / služby, výrobní a další procesy nejsou v souladu s technickými předpisy. Tato část také určuje, které orgány mohou provádět státní dozor.

  Request free Consultation now!
  WHAT YOU GET
  • Prompt reply by e-mail
   from our experts including:
   - types of necessary certificates
   - quotation and term for certification
   - list of required documents
  • Personal calculation of costs for certification
  • Unlimited free consultation
  YOUR PRIVACY Your information will not be shared
  with any 3rd parties
  under any circumstances
  Vaše jméno:
  Kontaktní telefon:
  Kontaktní e-mail:
  Vyberte svou zemi:
  Kraj:
  Váš dotaz:
  Captcha: