Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Hygienické certifikáty v Rusku

Hygienické certifikáty v Rusku

Od 1. června r.2010 v Rusku rozhodnutím Komise Celní unie nabyl účinnosti JEDNOTNÝ SEZNAM zboží, které podléhá zdravotnickému a epidemiologickému dohledu (kontrole) na celní hranici a celním území Celní unie. V souvislosti se schválenými dokumenty se změnily formy a podoby hygienických certifikátů, vydávaných státními orgány Federální agentury dohledu v oblasti ochrany spotřebitelů a prosperity osoby (Rospotrebnadzor).

Dříve se při dovozu zboží do území Ruska vyžadoval hygienicko-epidemiologický úsudek ve stanovené podobě:

САНЭПИД-1САНЭПИД-1

Nyní jako osvědčení o tom, že zboží hygienicky odpovídá příslušným požadavkům, se vydává 2 druhy dokladů: 1. Osvědčení o státní registraci Celní unie, 2. Úsudek expertů o tom, že zboží odpovídá hygienicko-epidemiologickým požadavkům ke zboží, jež podléhá zdravotnickému a epidemiologickému dohledu (kontrole).

СГР

Osvědčení o státní registraci Euroasijského Ekonomického Společenství (EvrAsES) dosvědčuje bezpečnost zboží podle hygienických norem. Na některé druhy zboží není možné získat certifikát shody bez tohoto to Osvědčení. Tady je seznam těchto druhů zboží:

- prostředky osobní hygieny pro děti a dospělé; zboží pro děti do 3 let: nádobí a předměty, kterých se používá pro krmení dětí, předměty hygienického ošetření dětí; dětské oblečení (1.vrstva).

- kosmetika; prostředky, určené pro hygienické ošetření ústní dutiny.

- minerální voda, pitná voda, tonika, alkoholické nápoje (včetně nízkostupňových a piva).

- speciální potraviny, včetně dětské stravy, potraviny pro těhotné a kojící ženy, dietická strava, sportovní výživa; biologicky aktivní potravinové přísady.

- potravinové přísady, komplexní potravinové přísady, aroma, rostlinné extrakty, bakteriální kvasy.

- dezinfekční, dezinsekční a deratizační prostředky.

- čistící prostředky, spotřební chemie.

- potenciálně nebezpečné chemické a biologické látky.

- zboží, určené pro kontakt s potravinami (kromě nádobí, příborů, technologického kuchyňského zařízení).

Z toho plyne, že se nejdřív musí získat Osvědčení o statní registraci, a teprve potom se dá projít procedurou certifikací GOST (ГОСТ – государственный стандарт, státní standard). Dovážené zboží, s nímž se dříve neobchodovalo na území Ruské Federace, podléhá státní registraci ještě před jeho dovozem na území státu. Osvědčení se vydává trvale (není časově omezeno), na celou dobu dovozu a obchodu se zbožím.

Před získáním Osvědčení o státní registraci se musí vzory zboží být vystavěny povinným testům a všechny doklady od výrobce – odborné expertize.

Pro ostatní zboží, které není v seznamu povinné státní registrace, se vystavují Posudky expertů Federální agentury dohledu v oblasti ochrany spotřebitelů a prosperity osoby (Rospotrebnadzor).

ЭЗ-1ЭЗ-2

Vypadá jako papír formátu A4, kde nahoře je uvedeno oddělení Federální agentury v oblasti ochrany a prosperity osoby (Rospotrebnadzoru), které tento dokument vydalo. Celý název dokumentu zní takto: „Odborný posudek o shodě (neshodě) zboží s Jednotnými hygienicko-epidemiologickými požadavky na zboží, jež podléhá hygienicko-epidemiologickému dohledu (kontrole), státním hygienicko-epidemiologickým pravidlům a normám“. V odborném posudku se sdělují tyto údaje: informace o zboží a výrobci, hygienická charakteristika zboží, oblast použití, podmínky využívání a na závěr – posudek o tom, zdá zboží odpovídá stanoveným Jentotným požadavkům nebo  ne.

Abyste získali Osvědčení státní registrace nebo Odborný posudek, a taky informaci o době, ceníku a taky seznam potřených dokladů, musíte uvést informaci o vašem zboží.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Vaše jméno:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Vyberte svou zemi:
Kraj:
Váš dotaz:
Captcha: