Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ předkládání vzorů

Jestli je povinné – předkládání vzorů zboří a osobní návštěva továrny?

Pro získání certifikátu shody v ruském systému GOST R předložení vzoru zboží není vždy nutné.  Hodnocení bezpečnosti zboží se zpravidla realizuje na základě analýzy technické dokumentace výrobce: technického opisu / technické listiny zboží, návodu k použití, výkresů a schémat, receptur, technologických návodů, informací o používaných surovinách a materiálech a dalších důležitých informací.

Pokud je ta informace dostačující, vzor zboží se nevyžaduje. Zkušební protokol o zkoušení shodnosti výrobků s ruskými standardy se vystavuje ne základě hodnocení těchto dokumentů. Na základě zkušebního protokolu se vystavuje Certifikát shody GOST.

Často se stává, že Evropské výrobci mají mezinárodní certifikáty (ISO, CE, TUV aj.). V takovém případě se uskutečňuje porovnání požadavků mezinárodních standardů a ruských standardů, a předložení vzoru v tomto případě se taky nejčastěji nevyžaduje

Obecně řečeno, je zřejmá určitá lojalita ze strany ruských odborníků vůči výrobcům ze zemí EU a jejich zboží. Toto zjednodušuje proceduru získání ruských certifikátů pro zahraniční výrobce. Lhůta pro vystavení certifikátu GOST může činit od 2 dnů (urychlená varianta), ale průměrně to obvykle bere 3-7 dnů.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Vaše jméno:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Vyberte svou zemi:
Kraj:
Váš dotaz:
Captcha: