Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Euro 5 sertifikāts

Euro 5 sertifikāts

2014. gadā Krievijas Federācijā tika ieviests standarts Euro 5. Pirms tam valstī bija spēkā standarti Euro 4 (no 2010. līdz 2014. gadam), Euro 3 (no 2008. līdz 2010. gadam) un Euro 2 (no 2005. līdz 2008. gadam). Visi šie normatīvie dokumenti ir izstrādāti Eiropā, un to galvenais mērķis ir pārtraukt automobiļu izplūdes gāzu agresīvo un postošo ietekmi uz ozona slāni.

Eiropā izstrādāts standarts tiek ieviests Krievijā tāpēc, ka Krievijas Federācija ir 1958. gada Ženēvas līguma dalībvalsts, bet šī normatīva piemērošanu regulē tehniskais reglaments par Krievijā ražotu automašīnu izmešu nekaitīgumu.

Euro 5 prasības attiecas uz visiem ražotājiem un izplatītājiem, tostarp automašīnu importētājiem. Neuzrādot sertifikātu par atbilstību šim standartam, automobiļu tirgus dalībnieki nevar saņemt jaunas automašīnas tehnisko pasi un lietot automašīnu.

Kas un kādā kārtībā var izsniegt Euro 5 sertifikātu Atbilstības dokumentus drīkst izsniegt akreditēti sertifikācijas centri.

Pieteikumu var iesniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas plāno laist tirgū vai lietot transportlīdzekļus. Lai uzsāktu sertifikāciju Euro standartu sistēmā, uzņēmums iesniedz pieteikumu un šādus dokumentus:

 •  par komercdarbības subjekta reģistrāciju;
 •  kas apliecina transportlīdzekļa pārdošanu vai pirkšanu;
 •  transportlīdzekļa pasi (ja tā ir izdota iepriekš);
 •  automašīnas ražotāja izziņu, kurā minēti dati, kas apliecina transportlīdzekļa konstrukcijas atbilstību Euro 5 prasībām (iesniedz automobiļu piegādātāji);
 •  pilnvaru (ja nepieciešams).

Lai sertifikāciju Euro 5 sertifikāta saņemšanai veiktu fiziska persona, papildus ir jāiesniedz savas pases un dokumenta, kas apliecina, ka automašīna pieder tieši viņai, kopija.

Iesniegtos dokumentus pārbauda, un pēc tam tiek pieņemts atzinums par iespēju izdot atbilstības sertifikātu.

Ja pieteicējs nevar iesniegt dokumentu, kas apliecina, ka automašīna atbilst Euro standartiem, sertifikācijas centra speciālisti organizē transportlīdzekļa testēšanu un izplūdes gāzu analīzes. Saskaņā ar normatīva prasībām CO (oglekļa oksīda) daudzums nedrīkst pārsniegt 0,8 g/km, NO (slāpekļa oksīda) — 0,06 g/km, CH (ogļūdeņraža) — 0,05 g/km.

Vecāka izlaiduma automašīnu īpašnieki parasti veic sertifikāciju, ja plāno pārdot transportlīdzekli. Viņiem ir jāvēršas autoservisā, lai veiktu attiecīgas izmaiņas transportlīdzekļa konstrukcijā. Šajā gadījumā dokumentu paketē tiek ietverta autoservisa izziņa, ko apstiprinājis tā vadītājs, ka automašīna pēc modernizācijas atbilst Eiropas standarta prasībām. Euro 5 sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus. Euro 4 sertifikāti kopš 2014. gada janvāra Krievijā vairs netiek izsniegti.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: