Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ GOST R atbilstības sertifikāts

GOST R atbilstības sertifikāts

Standartus GOST R (ГОСТ Р) pieņem NVS Standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas padome. Lai apliecinātu preču un pakalpojumu atbilstību to prasībām, tiek veikta GOST R atbilstības sertifikācija.2009. gada 1. decembrī pieņemtajā valdības lēmumā Nr. 982 minēto veidu preces un pakalpojumi ir pakļauti obligātai atbilstības pārbaudei, bet pārējie — brīvprātīgai.Sertifikāciju var veikt atbilstoši vairākām shēmām: sertifikātu var izsniegt līgumam, vienai partijai vai sērijveida ražošanai.Atbilstības sertifikātu saņem pēc dokumentu pārbaudes un produkcijas testēšanas.

GOST R atbilstības sertifikāta saņemšana līgumam

Produkcijas atbilstības pārbaude saistībā ar līguma noslēgšanu obligāti ietver testēšanu, par kuras rezultātiem tiek sastādīts protokols.

Līgumam izdota GOST R sertifikāta derīguma termiņš ir viens gads.

Sertifikācijas iestādē ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikums;
 • statūtu vairāku lappušu kopijas;
 • uzņēmuma pamata reģistrācijas dokumentu — izziņu par galvenā valsts reģistrācijas numura un nodokļu maksātāja identifikācijas numura piešķiršanu — kopijas;
 • līguma kopija;
 • preču vai pakalpojumu tehniskā dokumentācija, kas ietver to detalizētu aprakstu.

GOST R atbilstības sertifikāta saņemšana produkcijas partijai

Šajā gadījumā testēšana nav obligāta. Sertifikātam nav derīguma termiņa, bet tiek pieņemts, ka tas ir spēkā, līdz ir pārdota visa preču partija, kurai tas izdots.Papildus iepriekšminētajiem dokumentiem sertifikācijas iestādē ir jāiesniedz produkcijas piegādes faktūrrēķins. Informācija no šī dokumenta tiek ierakstīta sertifikātā.

Sertifikāta saņemšana ražošanai

Šajā gadījumā GOST R sertifikācijas procedūra ir līdzīga tai, kas tiek piemērota, izdodot sertifikātu atsevišķa līguma ietvaros piegādājamajām precēm. Šo dokumentu var saņemt gan ārvalstu, gan Krievijas ražotāji, tā derīguma termiņš ir viens gads.Ārvalsts ražotājs iesniedz šādus dokumentus:

 • pieteikumu;
 • sertifikātu vai citu dokumentu, kas apliecina produkcijas kvalitāti;
 • dokumentus, kuros ir ietverts produkcijas apraksts.

Krievijas ražotājs iesniedz šādus dokumentus:

 • pieteikumu;
 • statūtu vairāku lappušu kopijas;
 • uzņēmuma pamata reģistrācijas dokumentu — izziņu par galvenā valsts reģistrācijas numura un nodokļu maksātāja identifikācijas numura piešķiršanu — kopijas;
 • produkcijas normatīvo dokumentāciju, kuras prasībām atbilstoši ir organizēta pieteicēja ražošana — valsts standartu GOST, tehniskos noteikumus vai tehnisko reglamentu;
 • dokumentus, kuros ir ietverts preču vai pakalpojumu apraksts;
 • tā dokumenta kopiju, kas apliecina uzņēmuma īpašumtiesības uz telpām, kur atrodas tā ražošanas iekārtas.

Kad ir iegūts GOST R sertifikāts, produkcijas ražotājs vai piegādātājs tiek pakļauts periodiskai inspekcijas kontrolei. Parasti pārbaude notiek reizi gadā sertifikāta derīguma termiņa laikā.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: