Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Kāpēc ir vajadzīga atbrīvojuma vēstule

Kāpēc ir vajadzīga atbrīvojuma vēstule

Kā zināms, ne visa Krievijas Federācijā saražotā produkcija ir pakļauta obligātai atbilstības sertifikācijai vai deklarācijai.

Dažos gadījumos, veicot muitas pārbaudi vai saskarsmē ar potenciālajiem pasūtītājiem, nepietiek tikai ar sertifikācijas jomā piemērojamo tiesību aktu pārzināšanu, bet ir vajadzīgs oficiāls rakstisks sertifikācijas iestādes apstiprinājums, ka konkrētā produkcija nav pakļauta atbilstības novērtēšanai noteiktajā kārtībā.

Izšķir Ārkārtas situāciju ministrijas, tirdzniecības un muitas, kā arī «Rospotrebnadzor» atbrīvojuma vēstules.

Ārkārtas situāciju ministrijas atbrīvojuma vēstules

Dokuments, kas apliecina, ka produkcija nav pakļauta ugunsdrošības sertifikācijai vai deklarācijai, var būt vajadzīgs, veicot produkcijas muitas pārbaudi, ja ir radušās domstarpības par produkcijas identificēšanu un klasificēšanu saskaņā ar Viskrievijas produkcijas klasifikatora un ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodiem, vai pēc produkcijas pircēja pieprasījuma.

Ārkārtas situāciju ministrijas atbrīvojuma vēstules izdod precēm, kas nav ietvertas 2009. gada 17. martā pieņemtā valdības lēmuma Nr. 241 sarakstos, Ārkārtas situāciju ministrijas akreditētās sertifikācijas iestādēs vai Ārkārtas situāciju ministrijas uzraudzības darbības nodaļā.

Lai saņemtu atbrīvojuma vēstuli, uzņēmumam ir jāiesniedz pieteikums, produkcijas un tās piemērošanas jomas apraksts, vēstule, kurā norādīti uzņēmuma galvenie rekvizīti, kā arī Viskrievijas produkcijas klasifikatora un ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kods (var būt nepieciešama statistikas iestādes izziņas kopija).

Atbrīvojuma vēstule tirdzniecībai

Atbrīvojuma vēstules tirdzniecībai uzdevums ir tāds pats kā Ārkārtas situāciju ministrijas vēstulei — apstiprināt, ka noteiktai produkcijai atbilstības sertifikācija nav obligāta.

Visbiežāk vēstule tiek izdota pēc patērētāju, potenciālo pircēju, pieprasījuma. Dokumentu ir tiesības izdot jebkurai sertifikācijas iestādei un VNIIS — Viskrievijas Sertifikācijas zinātniskās pētniecības institūtam.

Dokumenti, kas ir jāiesniedz, lai saņemtu vēstuli: uzņēmuma galvenie rekvizīti, detalizēts produkcijas tehniskais apraksts, statistikas iestādes izziņas kopija, kurā ir ietverts produkcijai piešķirto ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras un Viskrievijas produkcijas klasifikatora kodu saraksts.

Parasti vēstules derīguma termiņš ir viens gads.

Atbrīvojuma vēstule muitai

Muitā vēstuli iesniedz tad, ja produkcijai veic muitas pārbaudi. Visbiežāk muitas iestāde pieprasa atbrīvojuma vēstuli, ja saskaņā ar piešķirto ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodu produkcija ir pakļauta kontrolei, bet saskaņā ar tās īpašībām tai sertifikācija nav nepieciešama.

Atbrīvojuma vēstuli izsniedz tai produkcijai, kas nav ietverta ar 2009. gada 1. decembra valdības lēmumu Nr. 982 apstiprinātajā obligātai sertifikācijai pakļauto preču sarakstā.

Atbrīvojuma vēstuli muitai var izdot tikai Viskrievijas Sertifikācijas zinātniskās pētniecības institūts. Parasti dokuments ir derīgs vienu gadu.

Atbrīvojuma vēstulei nav apstiprinātas veidlapas, to izdod uz zinātniskās pētniecības institūta veidlapas, adresē muitas iestādes vadītājam un apliecina ar zinātniskās pētniecības institūta zīmogu.

Lai saņemtu atbrīvojuma vēstuli muitai, vēršoties Viskrievijas Sertifikācijas zinātniskās pētniecības institūtā, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • informatīva vēstule, kurā ir norādīti uzņēmuma rekvizīti;
 • statistikas iestādes izziņas kopija, kurā ir norādīti produkcijas ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras un Viskrievijas produkcijas klasifikatora kodi;
 • produkcijas tehniskais apraksts;
 • līguma un rēķina kopija (ja līgums nav noslēgts, to var aizstāt ar preču transporta pavadzīmi; ja rēķinā nav detalizēti norādīts, kā produkcija ir safasēta, tiek pievienota iesaiņojuma pavadlapa);
 • dokuments, kas apliecina iespēju testēt produkciju — dokuments tiek iesniegts, ja tas ir galvenais muitas kontrolei pakļautās produkcijas uzdevums;
 • dokuments, kas apliecina produkcijas reģistrāciju Veselības un sociālās attīstības ministrijā, ja robežu šķērso diagnostikas instrumenti, testēšanas sistēmas un imūnbioloģiskie preparāti;
 • ekspertu atzinums, valsts reģistrācijas apliecība, ja tiek ievesti vai izvesti uztura bagātinātāji.

Atkarībā no produkcijas veida šis dokumentu saraksts var tikt precizēts.

«Rospotrebnadzor» atbrīvojuma vēstule

Šo dokumentu sāka piemērot pēc tam, kad stājās spēkā Muitas savienības tehniskie reglamenti.

Šādas atbrīvojuma vēstules galvenais uzdevums ir apliecināt, ka produkcija nav tehniskā regulējuma objekts un nav pakļauta sanitārajai kontrolei.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: