Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ MS TR atbilstības deklarācija

MS TR atbilstības deklarācija

Muitas savienības tiesību aktos ir paredzēta divu veidu tehniskā regulējuma objektu atbilstības tehnisko reglamentu prasībām pārbaude — sertifikācija un deklarācija.

Saskaņā ar deklarēšanas rezultātiem tiek noformēta Muitas savienības tehniskā reglamenta (MS TR (TP TC)) atbilstības deklarācija. Deklarācijai ir tāda pati nozīme kā sertifikātam — tā apliecina tehniskā regulējuma objekta atbilstību tehniskā reglamenta prasībām.

Sertifikātu un deklarāciju saņemšanas procedūra būtiski neatšķiras.

Svarīga nianse, kas attiecas uz deklarācijas noformēšanu: ja produkcija vai cits tehniskā regulējuma objekts saskaņā ar tehniskā reglamenta prasībām ir pakļauts obligātai sertifikācijai, deklarācija nevar aizstāt sertifikātu. Taču, ja tehniskajā reglamentā ir ietverta norāde par deklarēšanas izpildi, ražotājs vai piegādātājs, ja vēlas, var saņemt sertifikātu.

MS TR deklarācijas noformēšanas kārtība

Deklarāciju par atbilstību Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem var saņemt tikai Muitas savienības dalībvalstu rezidenti.

Lai saņemtu deklarāciju, produkcijas ražotājam vai piegādātājam ir jāvēršas sertifikācijas iestādē, jāiesniedz pieteikums un nepieciešamie reģistrācijas, tehniskie un pierādījumu dokumenti.

Vairāk informācijas par dokumentiem, kas var kalpot par pierādījumu materiāliem. Muitas savienības tiesību akti paredz iespēju iesniegt savus un ar trešās personas līdzdalību iegūtus atbilstības pierādījumus.

Pašu pierādījumi var būt pieteicēja spēkiem savās laboratorijās veiktas produkcijas testēšanas protokoli, kā arī kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāti, kvalitātes sertifikāti un citi dokumenti, kas apliecina produkcijas atbilstību normatīvu prasībām.

Pieredze liecina, ka, pamatojoties uz savu pierādījumu bāzi, Muitas savienības deklarāciju parasti atļauj noformēt atsevišķam produktam vai noteiktai produkcijas partijai.

Atbilstības pierādījumi, kas iegūti, piesaistot trešo personu, visbiežāk ir akreditētās testēšanas laboratorijās veiktu testu protokoli.

Lai veiktu testēšanu MS TR atbilstības sertifikācijas ietvaros, līdztekus akreditācijai ir nozīme faktam, ka laboratorija ir iekļauta Muitas savienības Vienotajā reģistrā.

Pārējie dokumenti, kas ir jāiesniedz sertifikācijas iestādē, lai saņemtu MS TR atbilstības deklarāciju:

 • statūtu vairāku lappušu kopijas;
 • izziņas par galvenā valsts reģistrācijas numura piešķiršanu kopija, kas liecina par uzņēmuma valsts reģistrāciju;
 • izziņas par nodokļu maksātāja identifikācijas numura piešķiršanu kopija, kas liecina, ka pieteicējs ir reģistrēts nodokļu dienestā;
 • statistikas iestādes izziņas kopija, kurā norādīti pieteicējuzņēmuma darbības kodi;
 • dokumentu, kas apliecina, ka ražošanas telpas pieder pieteicējam, kopijas;
 • informatīva vēstule, kurā norādīti pieteicēja galvenie rekvizīti;
 • uzņēmuma iekšējā produkcijas tehniskā dokumentācija, kas ietver tās pilnu nosaukumu un aprakstu, kā arī ražošanas procesu aprakstu;
 • iepriekš saņemto sertifikātu un deklarāciju kopijas;
 • piegādes līguma un produkcijas rēķina kopija — tos parasti iesniedz pieteicēji, kas gatavojas veikt sertifikāciju izplatītāja, nevis ražotāja statusā, vai ja tiek sertificēta viena produkcijas partija vai vienība.

Šeit ir minēti galvenie dokumenti, bez kuriem nav iespējams saņemt MS TR deklarāciju. Precīzāki dokumentu saraksti ir ietverti tehniskajos reglamentos.

Atšķirībā no sertifikāta pieteicējs patstāvīgi noformē deklarāciju pēc tam, kad ir izskatīti iesniegtie dokumenti, atbilstības pierādījumi un pieņemts pozitīvs lēmums par deklarācijas piešķiršanu. Pēc deklarācijas noformēšanas pieteicējs iesniedz dokumentu sertifikācijas iestādē reģistrācijai.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: