Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Pakalpojumu atbilstības sertifikāts

 

Pakalpojumu atbilstības sertifikāts

 

Krievijas Federācijas nerezidenti, atverot savas pārstāvniecības šajā valstī vai citu Muitas savienības valstu teritorijā, strādā saskaņā ar Krievijas un Muitas savienības likumiem. Muitas savienībā ir paredzēta tikai brīvprātīga pakalpojumu sertificēšana, bet vienlaikus vairākos normatīvajos aktos ir izvirzīti stingri noteikumi apkalpojošajiem uzņēmumiem.

Pakalpojumiem tāpat kā produkcijai Krievijas Federācijā ir jānodrošina nekaitīgums Krievijas pilsoņu veselībai un videi, kā arī valsts un privātā īpašuma saglabāšana, tāpēc valsts standartos GOST un tehniskajos reglamentos ir noteiktas prasības, kādām ir jāatbilst pakalpojumiem.

Neraugoties uz sertifikācijas brīvprātīgumu, uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus, izvēlas iegūt atbilstības sertifikātus, lai piesaistītu pasūtītāju uzmanību. Uzņēmuma atvērtība un sekmīga sertifikācija ļauj ne vien palielināt pārdošanas apjomus, bet arī piesaistīt investoru uzmanību un iziet valsts dienestu pārbaudes.

Sertifikācijas kārtība

Lai saņemtu pakalpojumu atbilstības sertifikātu, nerezidenti vēršas akreditētās sertifikācijas iestādēs. Krievijas Federācijā tiek izmantotas vairākas pakalpojumu sertifikācijas shēmas.

Shēma Nr. 1 tiek piemērota, lai pārbaudītu to uzņēmuma darbinieku kvalifikāciju, kas sniedz pakalpojumus.

Shēma Nr. 2 tiek izmantota, lai novērtētu vairākus kritērijus, kas nodrošina pakalpojumu kvalitāti: pakalpojumu sniegšanas procesu, darbinieku kvalifikāciju, uzņēmuma iekšējo normatīvo dokumentāciju, iekārtas, ierīces un programmnodrošinājumu.

Shēmu Nr. 3 izmanto ražošanas pakalpojumu novērtēšanai.

Shēma Nr. 4 ir paredzēta lieliem uzņēmumiem. Veicot sertifikāciju, speciālisti novērtē pakalpojumu sniegšanas procesu, kā arī noteiktas kategorijas (klases, tipa, šķiras u. c.) piešķiršanas uzņēmumam pareizību.

Shēmu Nr. 5 piemēro, lai pārbaudītu to pakalpojumu atbilstību, kas rada paaugstinātu risku cilvēka veselībai vai dzīvībai. Piemērs var būt veselības aprūpes pakalpojumi vai pasažieru pārvadājumi. Izmantojot shēmu Nr. 5, tiek pārbaudīta ISO 9000 standartu sistēmā sertificētas kvalitātes pārvaldības sistēmas esība uzņēmumā.

Pēc shēmu Nr. 6 (tiek pārbaudīti nelieli uzņēmumi ar izveidojušos labu reputāciju) un Nr. 7 (tiek pārbaudīta liela uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēma) izmantošanas sertifikāts netiek izdots.

Dokumentu saraksts brīvprātīgai pakalpojumu sertifikācijai

Vēršoties pēc sertifikāta, uzņēmums iesniedz:

 • pieteikumu;
 • reģistrācijas dokumentus;
 • uzņēmuma kvalifikācijas sastāvu — darbinieku sarakstā ir jāietver ziņas par izglītību un kvalifikāciju;
 • uzņēmuma iekšējo tehnisko un normatīvo dokumentāciju, kas ietver pakalpojumu sniegšanas procesa aprakstu;
 • valsts nozīmes normatīvos dokumentus, ar kuriem saskaņā tiek organizēta uzņēmuma darbība.

Papildus minētajiem dokumentiem pakalpojumu atbilstības sertifikāta saņemšanai var būt vajadzīgas darbinieku sanitārās grāmatiņas, dokumenti par telpu sanitāro drošību, ierīču metroloģisko pārbaudi, transporta drošību, personāla kvalifikāciju un citi dokumenti. 

 

 

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: