Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Pārvaldības sistēmas sertifikācija

Pārvaldības sistēmas sertifikācija

Par kvalitātes pārvaldības sistēmu sauc uzņēmuma vadības sistēmu, kuras mērķis ir radīt visaugstākās kvalitātes produktu. Galvenie kvalitātes pārvaldības sistēmas standarti ir apkopoti sērijā ISO 9000. Tie tiek nepārtraukti pārskatīti un atjaunināti saskaņā ar tehnoloģiju attīstību.

Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācija nozīmē uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības ISO standartiem pārbaudi. Parasti par pamatu tiek ņemts standarts ISO 9001, kurā ir noteiktas kvalitātes pārvaldības vadlīnijas, principi un metodiskā bāze.

Ja uzņēmums vēlas pierādīt, ka tā ražotnē darbojas vides pārvaldības sistēma, tad pārbaude tiek īstenota, pamatojoties uz ISO 14001 sērijas standartiem.

Pārvaldības sertifikāciju veic brīvprātīgi vai obligāti, kas galvenokārt attiecas uz vides sertifikāciju. Muitas savienības vai Eiropas Savienības uzraudzības iestādes nevar pieprasīt uzrādīt ISO 9001 sertifikātu, bet to var potenciālie partneri, lielie pircēji vai investori. Sekmīga ISO sertifikācija ir darbības pārskatāmības, kompetentas vadības un vadītāju ieinteresētības gala produkta kvalitātē pierādījums.

Kā saņemt kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikātu

Vispirms ir jāiesniedz pieteikums mūsu sertifikācijas centrā. «Rostest» ir akreditēts starptautiskās sertifikācijas jomā, tāpēc mūsu speciālistiem ir tiesības izdot ISO atbilstības sertifikātus.

Pēc pieteikuma apstrādes:

 • tiek sastādīts atbilstības kvalitātes pārvaldības sistēmas standartiem dokumentāro pierādījumu saraksts;
 • tiek organizēta kvalitātes pārvaldības sistēmas pārbaude uzņēmumā.

Lai eksperti varētu pārbaudīt kvalitātes pārvaldības sistēmas stāvokli, būs jāiesniedz:

 • kvalitātes rokasgrāmata;
 • uzņēmuma struktūras detalizēts apraksts, ieskaitot dienesta, kas uzņēmumā nodarbojas ar kvalitātes kontroli, struktūras aprakstu;
 • kvalitātes pārvaldības sistēmas dokumenti;
 • ISO izklāstīto procedūru īstenošanas kārtības apraksts — dokumentācijas, ierakstu un nekvalitatīvas produkcijas pārvaldība, revīzijas, profilaktiskās un koriģējošās darbības;
 • dokumenti, ar kuriem saskaņā tiek īstenota efektīva plānošana un dažādu uzņēmuma procesu pārvaldība.

Lai saņemtu ISO 14001 sertifikātu, būs jāiesniedz:

 • vides politikas detalizēts izklāsts;
 • uzņēmuma vides drošības sistēmas elementu apraksts;
 • uzņēmuma iekšējie dokumenti, kas reglamentē vides pārvaldības sistēmā ietverto procesu īstenošanu.

Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas sertifikācija tiek veikta nevis uzņēmuma preču vai pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, bet gan lai apstiprinātu uzņēmuma gatavību apgādāt patērētājus ar kvalitatīvu un drošu produkciju.

9001 vai 14001 atbilstības sertifikātu derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus. Šajā periodā uzņēmuma kvalitātes vai vides pārvaldības sistēma tiek pastāvīgi — reizi gadā — pārbaudīta.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: