Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ TR atbilstības sertifikāts

TR atbilstības sertifikāts

TR jeb tehniskajos reglamentos ir apstiprinātas precēm, pakalpojumiem, ēkām un būvēm, tehnoloģiskajiem procesiem un citiem tehniskā regulējuma objektiem izvirzītās prasības. Tiek uzskatīts, ka tehniskie reglamenti ir mūsdienīgāki un svarīgāki par valsts standartiem GOST, tāpēc tie pakāpeniski pilnīgi aizstās pēdējos.

Produkcijas, ražošanas un citu procesu atbilstības tehnisko reglamentu prasībām sertifikāciju veic obligāti vai brīvprātīgi.

Obligātai sertifikācijai pakļauto tehniskā regulējuma objektu saraksts ir ietverts tehniskajos reglamentos. Preču vai pakalpojumu atbilstības tehniskā reglamenta prasībām sekmīgas pārbaudes rezultāts ir atbilstības sertifikāta vai deklarācijas piešķiršana. 

TR atbilstības sertifikāta piešķiršanas procedūra

Vispirms tiek iesniegts sertifikācijas pieteikums, to izskata sertifikācijas iestādes speciālisti. Ja pieteikums tiek apstiprināts, noslēdz sertifikācijas darbu izpildes līgumu, pieteicējs iesniedz vajadzīgos dokumentus un nodod testēšanai preču paraugus.

Sertifikācijas procedūra ir sīkāk aprakstīta tehniskajos reglamentos. Gandrīz katram produkcijas veidam izmanto vairākas sertificēšanas un deklarēšanas shēmas. Tās pēc saviem ieskatiem izvēlas sertifikācijas iestāde un saskaņo ar pieteicēju.

Kad ir pārbaudīta atbilstība tehniskajam reglamentam, pārbaudītās preces marķē ar aprites zīmi.

Dokumenti, kas ir jāiesniedz sertifikācijai

Atbilstības tehniskajiem reglamentiem sertifikāciju var veikt gan Krievijas, gan ārvalstu ražotāji un piegādātāji.

Ārvalstu ražotāji un piegādātāji, kas plāno ievest produkciju Krievijas Federācijā vai Muitas savienībā, iesniedz:

 • produkcijas tehnisko aprakstu;
 • kvalitātes sertifikātus;
 • līgumu vai rēķinu par produkciju, ja tiek sertificēta nevis sērijveida produkcija, bet gan atsevišķa tās partija vai sertifikāciju veic nevis ražotājs, bet izplatītājs;
 • pilnvaru pārstāvēt intereses, ja ražotājs vai piegādātājs ir uzticējis veikt sertifikāciju savam pārstāvim.

Pieteicēji no Krievijas, kas vēlas saņemt TR atbilstības sertifikātu, iesniedz:

 • reģistrācijas dokumentu — apliecību un izziņu par galvenā valsts reģistrācijas numura, nodokļu maksātāja identifikācijas numura, Viskrievijas produkcijas klasifikatora un ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras koda piešķiršanu — kopijas;
 • tehniskos noteikumus;
 • dokumentus, kas ietver prеču vai pakalpojumu aprakstu;
 • ISO kvalitātes sertifikāta kopiju, ja tas ir saņemts iepriekš;
 • rēķina vai līguma par produkciju kopiju iepriekšminētajos gadījumos;
 • pilnvaru pārstāvēt intereses.

TR sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: