Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Ugunsdrošības sertifikāts

Ugunsdrošības sertifikāts

Produkcijas ugunsdrošības sertifikācija tiek veikta, lai apliecinātu tās atbilstību Krievijas tehniskajam reglamentam, kurā apstiprināti ugunsdrošības noteikumi (Krievijas Federācijas federālais likums Nr. 123).

To preču saraksts, kam ugunsdrošības sertifikācija ir obligāta, ir ietverts minētajā tehniskajā reglamentā. Ražotājs var veikt atbilstības pārbaudi arī brīvprātīgi, lai piesaistītu savai produkcijai patērētāju un investoru uzmanību vai piedalītos valsts pasūtījumu konkursos. Ugunsdrošības sertifikācijas kārtība Pārbaudes procedūra ugunsdrošības apstiprināšanas jomā ir standartizēta un izskatās šādi:

 •  sertifikācijas iestādē tiek iesniegts pieteikums;
 •  pieteikums tiek izskatīts, ja atbilde ir pozitīva, produkcijas ražotājs vai piegādātājs iesniedz vajadzīgos dokumentus;
 •  tiek atlasīti paraugi testēšanai un sastādīts atbilstošs akts;
 •  notiek produkcijas testēšana, un tiek sastādīts protokols;
 •  tiek pārbaudīti pieteicēja iesniegtie dokumenti un izpētīts testēšanas protokols;
 •  pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tiek pieņemts lēmums par ugunsdrošības sertifikāta izsniegšanu;
 • sertifikāts tiek noformēts, reģistrēts, iekļauts Vienotajā reģistrā un izsniegts pieteicējam;
 • pēc sertifikāta izsniegšanas vismaz reizi gadā produkcija un ražošana tiek kontrolēta — sertifikātu izdevusī iestāde tādējādi pārliecinās, ka ugunsdrošības prasības joprojām tiek ievērotas.

Ugunsdrošības sertifikāta saņemšanai nepieciešamo dokumentu saraksts Kad pieteikums ir apstiprināts, produkcijas ražotājs vai piegādātājs iesniedz dokumentus.

 • Viss dokumentu saraksts ir ietverts tehniskajā reglamentā, un to var precizēt pēc tikšanās ar sertifikācijas centra speciālistiem, taču ir arī standarta saraksts. Dokumenti, bez kuriem sertifikācija nav iespējama:
 •  statūtu pirmo triju un pēdējās lapas kopija;
 •  uzņēmuma un nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinošo reģistrācijas dokumentu kopijas; turklāt ir jāiesniedz statistikas iestādes izziņas kopija, kurā ir norādīti darbības kodi, kas uzņēmumam ir piešķirti saskaņā ar Viskrievijas klasifikatoru;
 •  dokumentu kopijas par telpām, kur saskaņā ar reģistrācijas dokumentiem notiek ražošana — tie var būt pirkuma, dāvinājuma vai nomas līgumi;
 •  tehniskā dokumentācija, kurā ir ietverts pieteiktās produkcijas apraksts — var iesniegt tehniskās pases un aprakstus, projektus, maketus, rasējumus u. c.

Ugunsdrošības atbilstības sertifikāti tiek izdoti uz valsts parauga veidlapām. Ja tika sertificēts atsevišķs izstrādājums vai partija, dokumenta derīguma termiņu nenorāda: tas nozīmē, ka pēc izstrādājumu realizācijas, izmantošanas paredzētajam mērķim vai ekspluatācijas termiņa beigām sertifikāts vairs nav spēkā.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: