Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Vides sertifikāts

Vides sertifikāts

Pēdējā laikā daudzi uzņēmumi cenšas veikt sertifikāciju un iegūt vides sertifikātu, lai gan šāda pārbaude Krievijas Federācijā tikai daļēji ir obligāta.

Nosacīti vides sertifikācijai pakļautie objekti ir dabas resursi, ražošanas objekti, procesi un to rezultāti, dabas aizsardzības tehnoloģijas, preces un pakalpojumi, vides informācijas resursi. Tas viss ir iekļauts starptautisko standartu ISO 14000 piemērošanas jomā. Pamatojoties uz tiem, 1996. gadā Krievijas Federācijā tika izdoti līdzīgi, bet pielāgoti ISO standarti.

Vides sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka uzņēmums ir sekmīgi ieviesis savā ražošanā vides pārvaldības sistēmu un strādā ar zemu vides apdraudējumu.

Bieži vien vides sertifikācija ir nepieciešama uzņēmumiem, kas plāno noslēgt līgumus ar ārvalstu pasūtītājiem, piesaistīt investorus vai apgūt valsts pasūtījumus. Sertifikāts apliecina uzņēmuma atvērtību, tā gatavību ievērot augstākos starptautiskos standartus.

Obligātā vides sertifikācija

Uzņēmumiem ir pienākums saņemt vides sertifikātu:

 • vides aizsardzības pārvaldības sistēmai;
 • kaitīgām tehnoloģijām, ko izmanto aizsardzības nozarē;
 • ražošanas un patēriņa atkritumiem;
 • videi kaitīgai produkcijai, piemēram, precēm, kas satur ozona slāni noārdošas vielas;
 • izzūdošiem, atklātā jūrā iegūtiem savvaļas dzīvniekiem un augiem (uz ko attiecas atbilstošā konvencija).

Kāda ir vides sertifikāta saņemšanas kārtība

Pārbaude sākas ar pieteikuma iesniegšanu, kurā ir minēta pamatinformācija par uzņēmumu. Pēc tam tiek sastādīts vides pārvaldības sistēmas atbilstības ISO standartiem pierādījumu saraksts, eksperti ierodas ražotnē (vai pakalpojumu uzņēmumā), lai izpētītu un novērtētu sertifikācijas objektu.

Lai varētu veikt pārbaudi, uzņēmumam ir jāiesniedz:

 • reģistrācijas un statūtu dokumenti;
 • regulatīvie un tehniskie dokumenti;
 • uzņēmuma vides drošības politikas apraksts;
 • vides pārvaldības sistēmas apraksts;
 • dokumenti, kas nosaka dažādu ar vides pārvaldības sistēmas darbību saistīto procesu izpildes kārtību;
 • par vides pārvaldības sistēmas funkcionalitāti atbildīgo uzņēmuma speciālistu saraksts, norādot viņu ieņemamo amatu un kvalifikāciju.

Vides sertifikāta derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus. Uzņēmumam ir jābūt gatavam, ka šajā periodā vismaz reizi gadā tiks veiktas atkārtotas pārbaudes.

Pieprasi bezmaksas konsultāciju tūlīt
KO JŪS SAŅEMSIET
 • Ātro atbildi no mūsu
  ekspertiem
  , kas iekļauj
  - atbilstības sertifikātu veidus
  - izmaksas un izdošanas termiņus
  - nepieciešamo dokumentu sarakstu
 • Tieši Jums sagatavoto komercpiedāvājumu
 • Neierobežoto bezmaksas konsultāciju skaitu
JŪSU KONFIDENCIALITĀTE Jūsu dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajam personām
Jūsu vārds:
Kontakttālrunis:
E-pasts:
Valsts:
Apgabals:
Jautājums:
Drošības kods: