Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Ansvars överenskommelse

Certificate of Conformity
«Certifikat om överenstämmelse» GOST R (ofta i Ryssland kallat Rostest garanterar borgar kvalitet och säkerhet – och intygar att produkterna uppfyller kvalitets-och säkerhetskrav som fastställts för denna produkt i överensstämmelse med standarderna och föreskrifterna i (GOST, GOST R, GOST R IEC, GOST R ISO, etc.).

I ett ryskt regeringsdekret till den ryska tullen den 11 februari 2010 beskriver regeringen vilka
Varor som omfattas av obligatorisk certifiering

För att uppfylla dessa krav finns flera certifieringssystem varav de mest använda är:

System 7 (för en enda leverans av ett stort parti). För att testa produkten. Intyget utfärdas och förlängs sedan beroende på mängden varor. Giltighetstiden för intyget är obegränsad (eller begränsat till produktens hållbarhetstid). I intyget uppges nummer och datum för leverans (kontrakt, faktura, specifikation), liksom mottagande part av varorna i Ryssland.
System 9 (för en enda leverans av ett litet parti eller en produkt). Inte för testning. Intyget utfärdas på grundval av ansökan, förklaring och utländska certifikat. Detta är möjligt när det gäller en hel eller ett litet enstaka parti. Alla andra krav är desamma som i Plan 7. Avsaknanden av krav på testning förenklar processen att erhålla intyget och gör det billigare än andra system.
System 2 rekommenderas för importerade produkter, som levereras regelbundet under en lång tid. Certifiering utförs enligt ryska krav och standarder. Certifikat ges vid tecknande av kontrakt på 1 år.
Det bästa systemet för permanent export-import.
System 3 (för serieproduktion, utländska tillverkare) förutsätter testning, och efter utfärdandet av intyg – inspektionskontroll. Den maximala giltighetstiden för intyget är 3 år. System 3 är lämplig för alla tillverkare, med fast produktion, som har ett stort antal kunder eller potentiella kunder. I certifikatet specificeras inte produktionsvolymen, kontrakt, fakturor och mottagre i Ryssland. Intyget är universellt för säljaren (tillverkaren), och inom ramen för utfärdat intyget enligt system 3, kan tillverkaren tillhandahålla kvalitetsintyg avsedda för varje mottagare av produkter eller kontrollorgan.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Ditt namn:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Välj ditt land:
Regionen:
Din fråga:
Captcha: