Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Brandsäkerhetscertifikat

Brandsäkerhetscertifikat
Ett av de nödvändiga certifikaten för tillverkare och importörer är brandsäkerhetscertifikat.

Certifikatet är ett  intyg – som styrker att produkten uppfyller krav på brandsäkerhet. Brandsäkerhetcertifikat erhålls av tillverkaren eller importören och bekräftar överensstämmelse av produkter och tjänster som berörs av brandsäkerhetskraven. Dessa produkter och tjänster ingår i den förteckning över varor och tjänster, som omfattas av obligatorisk certifiering av brandsäkerhet. Frånvaron av intyg om överensstämmelse GOST R innebär avslag att erhålla brandsäkerhetscertifikat.

Brandsäkerhetscertifikat är en integrerad del av det intyg om överensstämmelse GOST R Hela listan av produkter som kräver obligatorisk certifiering i fråga om brandsäkerhet finns i enlgt rysk lag antagen den 22 juni 2008 med nummer 123-f3 om certificering som rör brandsäkerhet kallad “Tekniskt regelverk avseende brandsäkerhet” Fastställd av den ryska regeringen den 17 mars 2009. Sådana produkter inkluderar: brandsläckningsutrustning, ytbehandling och vänd elektriska apparater och apparater som alstrar värme.

Erhållande av brandsäkerhetscertifikat för inhemska och importerade produkter sker enligt enhetliga regler. Tillstånd att importera produkter som omfattas av obligatorisk certifiering såsom brand intyg lämnas till tullen tillsammans med andra nödvändiga handlingar.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Ditt namn:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Välj ditt land:
Regionen:
Din fråga:
Captcha: