Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Hygiencertifikat

Hygiencertifikat

Hygiencertifikat - är en handling som utfärdats av de ryska hälsovårdsmyndigheterna och intygar att produkter och varor lever upp och följer de sanitära och epidemiologiska föreskrifter som myndigheterna föreskriver.

En GOST R certifiering förgås av de sanitära och epidemiologiska undersökningar . Beslutets diarienummer och datum anges i intyget GOST R. För många produkter utan hygieniska certifikat kan inte certifikat utfärdas som ger rätt till import. Sanitära-epidemiologiska intyg och utlåtanden om produkten är giltigt i 5 år.

Sanitära-Epidemiologiska utlåtanden krävs för att lagligt försälja varor i Ryssland. Certifikatet är krävs av tullmyndigheterna.

Hyigencertifikat krävs för följande produkter:

 • Livsmedel
 • Varor avsedda för barn,
 • Utrustning, material för luftrening och filtrering,
 • Personlig skyddsutrustning
 • Byggnadsmaterial och förnödenheter,
 • Kläder och skor
 • Utrustning som kommer i kontakt med dricksvatten och mat
 • Parfymer, kosmetika,
 • Medel för munhygien
 • Hushållskemiska varor,
 • Byggplast och syntetiska material
 • Publikationer,
 • Tobak
 • Med mer

För hygienisk certifikat, måste du ansöka om hos sanitära-epidemiologisk expertis. Specialister på Center «ROSTEST» kommer att informera om vilka villkor som gäller för att få ett intyg på kortast möjliga tid.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Ditt namn:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Välj ditt land:
Regionen:
Din fråga:
Captcha: