Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Konformitetsförklaring

Intyg om överensstämmelse enligt GOST R system
Vid tullklarering av importerade varor, liksom vid försäljning inom Rysslands territorium finns ett behov av certifiering. Många importerade varor är föremål för kontroll av olika statliga tillsynsorgan. För att påskynda gränsöverskridande rörlighet för dina varor är det därför nödvändigt att certifiera produkter och tillhandahålla de dokument som krävs för varor som importeras

Registrering av certifikat och försäkring om varornas överensstämmelse för produkter i Ryssland sker inom certifieringssystemet GOST R. Certificering är inte bara nödvändig för att varorna skall passera tullen i Ryssland, utan vid försäljning av produkten på marknaden och utfärdande av intyg till kunderna. I Ryssland kan man liksom till andra länder i forna Sovjetunionen, inte juridiskt importera och sälja varor utan nödvändiga intyg.

Sådana varor är tillexempel:

 • Porslin och bestick;
 • Saker för fastsättning;
 • Hushållskemiska varor;
 • Färger lacker;
 • Gummiskor och sportkläder;
 • Elektriska motorer;
 • Elektriska apparater;
 • Instrument;
 • Klockor;
 • Kullager;
 • Produkter av massa-och pappersindustri;
 • Möbler;
 • Tyger och textilier;
 • Kläder för vuxna (ytterkläder, underkläder, strumpor, mössor och andra produkter), skor;
 • Mat och livsmedel;
 • Kosmetiska produkter;
 • Läkemedel och vissa medicinska produkter;
 • Med fler. vissa medicinska produkter;
 • Och mer.

Den egenheten att möjligheten att erhålla Försäkran om överensstämmelse enbart gäller ryska producenter, registrerade som juridiska personer i Ryssland och organisationer som företräder utländska producenter (dvs. den officiella återförsäljare, distributörer) innebär att endast dessa på fullmakt endast kan erhålla deklaration om överenstämmelse till utländska tillverkare. Gilltighetstid ett år till fem år.

Försäkran om överensstämmelse kan erhållas efter:

 • Ansökan (från leverantören eller företrädare för en utländsk tillverkare) som bekräftar behovet av deklarationen i enlighet med lagstiftningen i Ryssland;
 • Att dokument inlämnats som innehåller en redogörelse av den sökande, avseende rättsliga och tekniska uppgifter. Kontrakt eller fullmakt från en utländsk tillverkare. Tidigare produkter som redan är certifierade, utländska certifikat, produktkataloger, etc.
 • Undersökningar, tester, analyser, certifiering och teknisk dokumentation,
 • Registrering av certifikat

Försäkran om överensstämmelse - är en handling mellan två parter, i vilken sökanden företräder en leverantör eller officiell representant för en utländsk tillverkare. Deklarationen kan upprättas i brevform som underskrivs och stämplas av i Ryssland juridisk person, och sedan registrerar av certificeringsmyndighet som tilldelar handlingen ett registreringsnummer och registrerar den samme

«Se.rostest.com» utför tjänster som är förenliga med försäkran om överensstämmelse för produkter. Vi hjälper dig att snabbt och korrekt i enlighet med lagen och kraven från våra kunder organisera och genomföra arbetet med att utfärda certifikaten.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Ditt namn:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Välj ditt land:
Regionen:
Din fråga:
Captcha: