Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ När behöver jag intyg om överensstämmelse

När behöver jag intyg om överensstämmelse

Certifikat eller intyg uppvisas för tullmyndigheterna, tillsammans med tulldeklaration och nödvändiga handlingar för att få tillstånd att importera varor till ryskt territorium. Tulltjänsteman får ringa och begära bekräftelse av den myndighet som utfärdar intyget. Intyg kan också kontrolleras av finansinspektionen och de sanitära-epidemiologiska myndigheterna.

Importören måste lämna nödvändiga intyg om överensstämmelse eller en försäkran om överensstämmelse för importerade varor, eller om certifiering av importerade produkter inte är obligatorisk. –fribrev- VNIIS.

Försäkran om överensstämmelse och det intyg om överensstämmelse har samma rättsverkan, förfaranden för utfärdande av intyg och certifikat är identiska. Kvalitetssäkringen av produkterna enligt följande:

 • Utfärande av fitosanitära och veterinära yttrande;
 • Utfärdandeav sanitära-epidemiologiska yttranden;
 • Utfärdande av testprotokoll;
 • Utfärane av certifikat /försäkran om överensstämmelse.

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett intyg om överensstämmelse med förklaringen är den att deklarationen lämnas till mottagaren av produkter i Ryssland (enligt kontraktet, faktura), eller en officiell representant för utländska tillverkare i Ryssland (officiell distributör, återförsäljare) på en fullmakt från tillverkaren. Vanligtvis tillsammans med försäkran om överensstämmelse upprätta tillverkaren en frivillig certifiering. I princip är det ett krav i stora detaljhandelskedjor. Om företagaren begär ett certifikat, obligatorisk eller frivillig, är inte så viktigt. Bör dock förklaras att certifikatet är utfärdat på smyndighets brevpapper av, som har diarienummer och är diariefört. Deklarationen skrivs på en vanligt vit papper och attesterats av de två parterna (leverantören och myndigheten). Intyg skrivana på statliga brevpapper har ofta större trovärdighet bland köpare kunder beställare.

Förklarande brev, eller brev om undantag (fribrev) – är en officiell handling utfärdad av ett ackrediterat certifieringsorgan, som anger att produkten inte omfattas av obligatorisk certifiering, eller tillhör en grupp av produkter, vilka kan verifieras med en försäkran om överensstämmelse.

Breven är av två slag:

 • Ett att ge tullmyndigheterna;
 • Ett avseende försäljning av produkter inom Rysslands territorium.

De skiljer sig angående adressat och syfte. Vid handel skickas brevet till den sökande firmans chef som hos certifieringsorgan,kan erhålla sådant med eller utan tidsbegränsning. Tullen utfärdat endast sådana sådant brev till Allrysk Vetenskaps och -forskningsinstitut för certifiering av normen ВНИИС), här integreras vidare information om upphandlingen och faktura gällande de de importerade produkterna. Också tillägg avseende ВНИИС och Rostest kan göras som tillval.

Dokumentet utfärdas på av myndighet avsett brevpappermyndighet och är stämplat med en officiell stämpel. Fribrev (undantagsbrev) krävs i de fall där det till exempel, inte är klart på vilka ОКП koder eller ТН ВЭД som varorn kan delas in i. Vilket i sin tur aktualiserar frågan om produkten skall certifieras eller inte.

Ställ alltid denna fråga till en auktoriserad företrädare för tillsynsmyndigheterna Ibland kan denna fråga från från dina kunder som kräver kvalitetcertifikat för de produkter du tillhandahåller.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Ditt namn:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Välj ditt land:
Regionen:
Din fråga:
Captcha: