Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Ursprungscertifikat

Ursprungscertifikat
För att fastställa en varas ursprung har tullmyndigheterna i Ryssland rätt att begära intyg om varans ursprung. Ett så kallat Ursprungscertifikat.

Vid import av varor till Ryska federationen  krävs ursprungsintyg under följande omständigheter:

– För varor från länder som Ryssland beviljat lättnader (incitament) för tullar;
– För varor vars från ett land som styrs av kvantitativa restriktioner (kvoter) eller andra åtgärder som reglerar den utländska ekonomiska aktiviteten;
– Om det föreskrivs i internationella avtal som Ryssland har, liksom vid rysklagstiftning om miljöskydd, hälsa, skydd av Rysslands konsumenternas rättigheter, allmän ordning, allmän säkerhet eller andra väsentliga intressen i Ryssland.

Det huvudsakliga syftet med ett ursprungsintyg är att underlätta vid import och export. Ursprungsintyget för varor överförs från sändaren (exportören) av mottagaren (importören)  och medverkar till att  lättnad av kostnaderna för tullar tullar i destinationslandet.

Ursprungsintyg – ett dokument som anger ursprungslandet. Ursprungsintyg krävs för nästan all import och export.

Som ursprungsintyg räknas:
- Ursprungsintyg СТ-1 (export till OSS-länder)
Här intygas av godkända myndigheter att varan producerats eller genomgått en väsentlig förändring i en stat som är part i avtalet om upprättandet av frihandelsområde från den 15 april 1994.
Ursprungsintyg utfärdas för varje enskild leverans och lämnas till tullmyndigheterna vid import av varor i ett av de länder som ingår i avtalet att bekräfta ursprungslandet. Intyget СТ-1  gäller 12 månader från dagen för utfärdandet.
Ursprungscertifikat CT-1 används vid  handeln mellan följande länder: Azerbajdzjan, Armenien, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Ukraina, Uzbekistan.
Varor med ursprungsintyg, СТ-1, innehar vissa lättnader vid tullklarering.

- Ursprungsintyg A (export till EU och andra länder med eller utan fastslagna tariffer vid import av varor)
Detta dokument godkändes 1968 av  FN s konferens om handel och utveckling (UNCTAD), och antogs av de utvecklade länderna inom ramen för det allmänna preferenssystemet (GSP), som ger rätt till hel eller delvis befrielse från importtullar  vid export av varor från utvecklingsländerna.

- Allmänt Ursprungsintyg
Beviljas för varor som exporteras till alla länder utom OSS-länder, om det inte krävs ursprungscertifikat A eller andra typer av certifikat. När beställaren får bekräftelse om att certifikat erhållts skall han lämna  intyg om att undersökning gjorts av en godkänd expertorganisation ТПП. Ursprungsintyg upprättas på engelska eller ryska.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Ditt namn:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Välj ditt land:
Regionen:
Din fråga:
Captcha: