Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Var och hur eråller jag certifikat

Att ansöka om handlingar för import och försäljning av varor i Ryssland

Intyg om överensstämmelse GOST R, ursprungsdokument, certifiering avseende produktsäkerhet eller hygienintyg som gör det möjligt att importera och sälja varor i Ryssland, kan du beställa genom att kontakta vårt center för certifiering: ROSTEST. Här får du professionell rådgivning om nödvändiga intyg för import och försäljning av varor på Ryskt territorium. Vi kan bedöma vilka certifikat som krävs. Ni tillhandahåller certifikaten och övriga nödvändiga dokument snabbt och säkert. Vi arbetar enbart med ackrediterade labratorium, myndigheter och bolag som är behöriga att utfärda tillstånd för import och försäljning av produkter tillverkade i utlandet.

Utländska importörer av varor till Ryssland är förpliktade att:

- Kontrollera vad som krävs vid import av varor till Ryssland. Undersöka vilka certifikat och dokument som är obligatoriska.
Certifiering av varor är obligatoriska om de finns upptagna av den statliga kommittén för standardisering och den ryska tullkommittén. I praktiken föreligger det dock ofta svårigheter att fastställa vilka varor som är föremål för obligatorisk certifiering. Idessa fall bör man använda koden ОКП (Allmänrysk Klassificering av varor), eller ТН ВЭД (Handelsnomenklaturen för utrikes ekonomiska frågor).

- Söka sig till ett center specialiserat på information om certifiering av importerade produkter.Om ni är osäkra på certificeringskravet eller på vilka certifikat och intyg som krävs för din produkt, rådgöra med en specialist på området. Fördelen med ackrediterade centra för certifiering är att vi erbjuder hela spektrat  av certifikat för en vara. Certifieringscentra tillhandahåller integrerade tjänster, från behandlingen av din ansökan till utfärdande av tillstånd att införaa varor till Ryssland.

- Att påbörja handläggningen för att erhålla ett certifikat och att ansöka om certifiering, ange namnet på produkten, dess tillverkare, en kort beskrivning, ТН ВЭД -nummer, ICS och annan viktig information om produkten. Ansökan kan göras  på e-post (info@rostest.com), eller med hjälp av vårt ansökningsformulär. (hämta det härь.)

- Att införskaffa handlingar och information om produkten som krävs vid certifiering. Våra specialister  kommer att informera om, förfarande, villkor, tidpunkt för mottagande av ett intyg, och avtal med er. Efter det att vi erhållit betalning börjar förbereda de dokument, analysera de rättsliga och tekniska handlingarna, produkttester som utförs för utfärdande av intyg om överensstämmelse GOST R;  sanitära intyg, brand intyg eller dylikt.

Request free Consultation now!
WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Ditt namn:
Kontakt telefon:
Kontakt e-mail:
Välj ditt land:
Regionen:
Din fråga:
Captcha: