Call us +7 (812) 507-63-16 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

/ Vilka är de tekniska föreskrifterna?

Vilka är de tekniska föreskrifterna?
Eftersom den statliga standarden (GOST), tekniska föreskrifter – är normerande dokument som fastställer kraven för sammansättningen, produkter utseende, säkerhetsprodukter, tjänster, processer, konstruktion och andra föremål av tekniska föreskrifter.

Vedertagna tekniska föreskrifter på statlig nivå, så att deras krav är obligatoriska för tillverkare och företag som tillhandahåller tjänster som deltar i konstruktion, design, installation och andra verk.

Godta, godkänna tekniska föreskrifter i den ryska federala lagar och internationella överenskommelser i Ryska federationen, mellanstatliga överenskommelser, dekret av ordföranden i Ryska federationen statliga regleringar.

huvudsakliga syftet med tekniska föreskrifter
Som redan nämnts, innehåller en TR krav på produkter, tjänster och processer – till sina olika parametrar. Således, med hjälp av tekniska föreskrifter staten uppfyller sitt ansvar för de medborgare i Ryska federationen: garanterar säkerheten för deras hälsa, liv och säkerhet för miljön, växter, djur och egendom medborgare och juridiska personer i Ryska federationen, kommunal egendom.

En annan viktig tillämpning av tekniska föreskrifter – är förebyggande åtgärder som syftar till att vilseleda konsumenterna.

Inte tillåtet att anta tekniska föreskrifter för den skull de övriga målen.

Klassificering av tekniska föreskrifter
Det finns två klassificering av tekniska föreskrifter. Handlingar delas av distribution och metoden för fastställande av krav.

Tekniska föreskrifter om metoden för fastställande av kraven kan vara grundläggande och normativ.

Den mest effektiva formen av produktion och andra aktiviteter över hela landet, eftersom internationella praxis visar, är de grundläggande tekniska föreskrifter. De innehåller allmänna krav på produkter, tjänster, tillverkning och andra processer, deras kvalitativa egenskaper. Mer specifika detaljer kan hittas i form av hänvisningar till andra standarder och uppförandekoder.

Obligatoriska tekniska föreskrifter – föreskrifter är där produktkrav beskrivs mer i detalj, men de anses vara mindre flexibla än de underliggande reglerna.

Enligt spridningen kan vara allmänna, särskilda och tekniska föreskrifter makrootraslevye.

För stora grupper av varor och tjänster som erhålls generella föreskrifter. Exempel innefattar handlingar som kraven på kärnkraft, miljö, biologisk, utstrålning, brandsäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet.

Tekniska bestämmelser för särskilda ändamål är utvecklade för specifika typer av produkter som utgör en särskild risk för hälsa och liv för medborgare i Ryska federationen bortom risknivån, om de allmänna tekniska föreskrifter.

Makrootraslevye föreskrifter kombineras allmänna och särskilda föreskrifter.

Sammansättning av tekniska föreskrifter
Model Rules innehåller avsnitt som visas:

 1. Beskrivning av poster av tekniska föreskrifter, tillämpningen av reglerna.
 2. grundläggande termer.
 3. grundläggande krav på produkter.
 4. Villkor standarder.
 5. bevis förfarande.
 6. förfarandet för statlig tillsyn.
 7. Program som är de exakta parametrarna för en viss produkt.

  Den viktigaste delen av tekniska föreskrifter – något som avspeglar de krav på produkter, förpackning, märkning, etc. Detta avsnitt är utformad med största omsorg, eftersom de krav som inte finns i dokumentet, inte ska vara bindande.

  Det är viktigt för tillverkare och andra affärsenheter kan kallas ett avsnitt som beskriver reglerna för offentlig tillsyn. Tekniska föreskrifter tillhandahåller metoder för kontroll, de åtgärder som vidtagits för att anpassa produkten till efterlevnad, vilka typer av sanktioner som gäller för företag vars produkter / tjänster, tillverkning och andra processer som inte överensstämmer med tekniska föreskrifter. Detta avsnitt identifierar även vilka myndigheter som får utföra statlig tillsyn.

  Request free Consultation now!
  WHAT YOU GET
  • Prompt reply by e-mail
   from our experts including:
   - types of necessary certificates
   - quotation and term for certification
   - list of required documents
  • Personal calculation of costs for certification
  • Unlimited free consultation
  YOUR PRIVACY Your information will not be shared
  with any 3rd parties
  under any circumstances
  Ditt namn:
  Kontakt telefon:
  Kontakt e-mail:
  Välj ditt land:
  Regionen:
  Din fråga:
  Captcha: