Call us 7 (851) 299-48-03 or send email or use skype: Ростест Our support is open at 8 – 16 every day of the week.

Tervetuloa meidän Rostest sertifiontikeskuksen sivustolle!

Tämä projekti on perustettu venäläisillä asiantuntijoilla GOSTin ja Teknisten sääntöjen, Rospotrebnadzorin ja Rostekhnadzorin sertifioinnissa.

Tarkoituksemme on:

 • lyhyesti ja helposti kertoa tärkeimmistä sertifikaateista, jotka tarvitaan tavaroitten viemiseksi Venäjän markkinoille.
 • tarjota ulkomaisille valmistajille mahdollisuus saada etäisesti Rostestin sertifikaatteja tulematta Venäjälle.

Me yritimme ottaa huomioon kielimuureja ja koota manageri-konsulttien joukon, jonka jäsenet osaavat englantia, italiaa, ruotsia, saksaa ja venäjää. Sivusto on kirjoitettu venäläisillä asiantuntijoilla, siksi pienet kielioppi-erot ja –poikkeamat vieraasta kielestä on mahdollisia.

Tuotteiden sertifiointi on pakko tehdä, jos halutaan rekisteröidä tuontitavaroita tullilla ja myydä niitä myöhemmin Venäjän alueella. Teidän tavaroitten rajan yli siirtämisen nopeuttamiseksi, teidän on saatava etukäteen tavaroitten sertifikaatit ja muut asiakirjat, jotka vaativat valtiollisen tarkastuksen elimet tuontitavaroita varten. Yleisimmät sertifikaatit ovat GOSTin yhdenmukaisuustodistus Rostest, Rospotrebnadzorin hygieniasertifikaatteja, paloturvallisuussertifikaatteja ja muita venäläisiä tuotesertifikaatteja.

Virallinen sertifiointikeskus ”Rostest”

Me toimimme virallisena tuotteiden sertifiointikeskuksena, meillä on kokeneita asiantuntijoita ja hyviä konsultteja. Meidän keskuksessa on päteviä asiantuntijoita, jotka voi auttaa teitä ratkaisemaan kaikki kysymykset, jotka liittyy GOSTin ja muiden sertifikaattien saamiseen Venäjän tullia ja myöhempää myyntiä varten.

Alustavaa palvelujen kustannuksen laskentaa, tietoja tarvittavista asiakirjoista, sertifioinnin vaiheista ja ajasta asiantuntija antaa teille yhden päivän aikana, heti kun saa ennakkotietoja teidän tuotteista. Kaikki konsultaatiot ovat ilmaisia.

Venäjän valtion akkreditoinnin todistus № ROSS RU.0001.11AB75:

Yrityksemme tarjoaa ammattitaitoista apua koko sertifiointiprosessin aikana. Kaikki sertifikaatit ja sertifioinnin palvelut toteutetaan sillä tavalla: ensiksi te lähetätte pyynnön, sitten saatte hyvän konsultaation ja konkreettiset ehdot tarvittavien sertifikaattien saamiseksi. Hyväksymällä meidän edellytyksiä, teidän täytyy vain odottaa, kun sertifikaatti valmistuu, ja saada sen käsiin «Rostest».

Voitte saada meiltä seuraavat todistukset:

Yhdenmukaisuustodistus GOST R (todistus ROSTEST)
Yhdenmukaisuusjulistus GOST R
Hygieniasertifikaatti, asiantuntijoiden lausunto
Valtion rekisteröintitodistus
Vapautuskirje
Paloturvallisuussertifikaatti
Paloturvallisuusjulistus
Alkuperätodistus
Euro 4, Euro 5 sertifikaatit
Räjähdyssuojauksen yhdenmukaisuustodistus
Rostekhnadzorin (RTN) käyttölupa

Yhdenmukaisuustodistus GOST R helpottaa Venäjän markkinoille pääsemistä

Saatuaan tarvittavat venäläiset sertifikaatit, ulkomaisella valmistajalla on etu muihin valmistajiin verrattuna, joilla ei sellaisia sertifikaatteja ole, eivätkä he voi tarjota venäläisille asiakkaille täysin sertifioituja tuotteita.

Tällä hetkellä tilanne on se, että ulkomaisten asiakkaiden kanssa saatu työkokemus näyttää, että  monet ulkomaiset valmistajat, jotka haluavat päästä Venäjän markkinoille, kokeilevat ongelmalliseksi saada Yhdenmukaisuustodistuksen GOST R ja muita venäläisiä sertifikaatteja.

Aikaisemmin tämän ongelman ratkaisivat jakelijat ja ulkomaisten tuotteitten venäläiset ostajat, mutta nykyaikana venäläinen asiakas usein haluaa ostaa ulkomaisia tuotteita kaikkine tarvittavine sertifikaattineen.

Jos ulkomaisella valmistajalla on etukäteen saadut sertifikaatit Venäjän markkinoita varten, hänellä on suuri etu edistää omia tuotteitaan Venäjällä. Hän tarjoaa heti tuotteita kaikkine tarvittavine asiakirjoineen venäläisille jälleenmyyjille. Kerran tehtyään sertifiointiprosessin Venäjällä, ulkomainen valmistaja tarjoaa kaikille venäläisille asiakkailleen sertifikaattien kopioita, eikä heidän enää tarvitse käyttää siihen ylimääräistä aikaa ja rahaa.

Sertifiointikeskus «Rostest» toimii suoraan valmistajien kanssa ja valmistelee sertifikaatteja sarjatuotantoa varten. Sellainen järjestelmä antaa mahdollisuuden lähettää todistuksenkopioita kaikille venäläisille ostajille tai jakelijoille Venäjällä.

Keskuksessamme voitte saada vastauksia sekä seuraaviin, että moniin muihinkin kysymyksiin venäläisistä sertifikaateista:

Tärkeimmät tuoteryhmät, jotka vaativat Yhdenmukaisuustodistuksen GOST R. Miten voi määritellä, tarvitaanko valmistella tullisertifikaatti tai ei. »jatkaa

Lista asiakirjoja, jotka tarvitaan sertifioinnin ja Rostestin merkinnän saamiseksi. »jatkaa

Mitkä ovat tuotenäytteiden vaatimuksia, onko mahdollista saada todistusta käymättä tuotannossa. Kuinka kauan tämä prosessi kestää. »jatkaa

Kuvaamme sertifioinnin prosessin standardimallia meidän keskuksessa, sen tärkeimpiä vaiheita ja kysymyksiä. »jatkaa

Request free Consultation now!

WHAT YOU GET
 • Prompt reply by e-mail
  from our experts including:
  - types of necessary certificates
  - quotation and term for certification
  - list of required documents
 • Personal calculation of costs for certification
 • Unlimited free consultation
YOUR PRIVACY Your information will not be shared
with any 3rd parties
under any circumstances
Nimesi:
Ota puhelin:
Yhteystiedot e-mail:
Pays:
Alue:
Kysymyksesi:
Captcha: